Otomotiv Sektöründe Kaza Önleyici Çalışmalar | Tur Assist

  1. Trafik Kazası
  2. Otomotiv Sektöründe Kaza Önleyici Çalışmalar | Tur Assist
Otomotiv Sektöründe Kaza Önleyici Çalışmalar | Tur Assist

Otomotiv Sektöründe Kaza Önleyici Çalışmalar Nelerdir?

Kaza Testleri

Günümüzde otomotiv sektöründeki üretici firmalar, emniyete odaklı yüzlerce araştırma ve deney yapmaktadır. Bunlardan en bilineni, araçlar içerisine insana benzeyen maketler (dummy ) oturtularak gerçekleştirilen çarpışma testleridir. Değişik hızlarda, farklı şekillerde oluşturulan bu kazalar ve bu esnada maketlerin durumları firma mühendisleri tarafından dikkatlice incelenir, oluşan hasarı en aza indirmek için yeni yöntem ve teknikler geliştirilir.

Fren Sistemleri

Bir taşıtı harekete geçirmekten ziyade durdurmak, can güvenliği açısından hayati önem arz eder. Araçlarda kullanılan fren sistemleri, sürtünme kuvvetinin etkisiyle taşıtı yavaşlatma ve durdurma görevini yerine getirir. Özellikle ABS (anti blokaj sistemi), ASR (patinaj kontrol sistemi) gibi sistemler olası kazaların önlenmesi anlamında 90’lı yıllardan itibaren hayatımıza giren en önemli yeniliklerdendir.

Lastikler

Araçların yol ile temasını sağlayan ve hareketine imkân veren lastik, otomotiv sektörünün en temel unsurları arasında yer alır. Her alanda olduğu gibi lastik teknolojilerinde de hızlı bir gelişme gözlemlenmektedir. Özellikle gelişen teknoloji lastiklere güvenlik, düşük yuvarlanma direnci ve konforlu sürüş anlamında ciddi yenilikler getirmiştir.

Yol Yardım Paketleri

Yol Tutuş

Yol tutuş, lastikler ve lastiklerin zeminle yaptığı açılarla yakından alakalıdır. Direksiyon sistemi, rotlar ve denge çubuğu da (stabilizatör) yol tutuşunda önem arz eden unsurlar olmakla beraber bu hususta lastiklerin önemi oldukça yüksektir. Çünkü lastikler, yapısal özelliklerinin yanı sıra fiziksel özellikleriyle de yol tutuşuna, dolayısıyla güvenliğe katkıda bulunur.

Bununla birlikte üretici firmalar stabiliteyi güçlendirmek amacıyla birçok elektronik kontrollü sistem geliştirmiştir. Bunların en bilineni de ESP’dir. Bu sistem sayesinde tüm yol şartlarında, araçların yol tutuş kabiliyeti arttırılmıştır. ESP’nin en önemli özelliği, viraja hızlı girildiğinde, aracı devirmeye çalışan merkezkaç kuvvetine karşılık sistemin aracı yolda tutmasıdır.

Aydınlatma

Gece yolculuklarında, yağışlı ve sisli havalarda algılamayı artıran ve sürüş emniyetine katkı sağlayan özelliklerden birisi de dış aydınlatmadır. Gelişen otomotiv teknolojileri far sistemlerinde de devrim niteliğinde gelişmeler sağlamıştır. Söz gelimi akıllı far teknolojileri HD kalitesinde aydınlatma sunmanın yanı sıra sürüş ve yol bilgilerini yol üzerine yansıtmaktadır.

Tur Assist tarafından sizlere sunulan On Road yol yardım paketlerinin, yolculuk sırasında sizin ve sevdiklerinizin başına gelebilecek onlarca aksiliğe karşı tek telefonla çözüm ürettiğini hatırlatırız. On Road yol yardım paketlerini www.turassistleyasam.com sitemiz üzerinden kolayca satın alabilirsiniz.

Türkiye sınırları içerisinde nerede olursanız olun, yol yardım hizmetlerinden yararlanmak veya yalnızca bilgi almak için, 0850 202 47 99 no’lu telefon numaramızdan 7 gün 24 saat bizi arayabilirsiniz.

Oto Çekici

Trafik Kazası kategorisine geri dönebilir ya da Trafik Kazalarının Şekilleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tur Assist Yardım ve Servis LTD. Şti.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İndirim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; indirim süreçlerinin yürütülmesi, tarafınıza indirim tanımlanması ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

İndirim Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim, Soyisim
  • İletişim Bilgisi: E-Posta ve Cep Telefonu Numarası

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin 19 Mayıs Caddesi Dr. İsmet Öztürk Sokak Şişli Plaza Ofis Blokları E-Blok B2, 34360 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya tarafımıza daha önce sağlamış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden turassist@hs03.kep.tr veya kvkk@turassist.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası | Çerez Politikası | KVKK Başvuru Formu