Supap Nedir? Sık Karşılaşılan Supap Arızaları Nelerdir? | Tur Assist

  1. Arıza
  2. Supap Nedir? Sık Karşılaşılan Supap Arızaları Nelerdir? | Tur Assist
Supap Nedir? Sık Karşılaşılan Supap Arızaları Nelerdir? | Tur Assist

Sık Karşılaşılan Supap Arızaları

Supap Nedir?

Supap portlarını açıp kapamaya yarayan parçalara supap adı verilir. Supap sıvıların veya gazların bir yerden başka bir yere geçişini kontrol etmek için açılıp kapanan parçalardır. İçten yanmalı motorlarda emme supabı ve egzoz supabı olmak üzere iki farklı supap kullanılır.

Emme supapları benzinli motorlarda benzin ve hava karışımının, dizel motorlarında da sadece havanın silindire ulaşmasına yardımcı olur. Egzoz supapları ise yanmış egzoz gazlarının dışarıya atılmasına imkan tanır. Kapalı kaldıklarında da silindir içinde bir basınç oluşmasını sağlarlar.

Yapıları gereği sürekli mekanik zorlama ve yüksek sıcaklıklara maruz kalırlar. Bu sebeple supaplar çelik alaşımlarından imal edilir.

Sık Karşılaşılan Supap Arızaları Nelerdir?

Supapta birikinti: Yakıtın yanması sonucunda oluşan karbon supap kanalları, supaplar, supap sapları, supap yuvaları ile kılavuzlar üzerinde birikinti oluşturur. Motor yağının kirlenmesi, motora giren havanın çok tozlu ve kirli olması, karter havalandırma sistemi ile soğutmanın yeterli olmaması, uygun yağ ve yakıt kullanılmaması, motorun uzun süre düşük devir ve sıcaklıkta çalıştırılması gibi sebeplerde de supaplar birikinti problemi ile karşı karşıya kalabilir. Birikintiler ısı iletimine engel olurlar, sıkışmalara, erken ateşleme veya vuruntulara sebebiyet verirler. Bazen de birikinti problemi sızıntı ve kaçaklara neden olur. Bu bakımdan kaliteli yakıt ve yağ kullanımı önem arz eder.

Yol Yardım Paketleri

Supapta sıkışma: Supaplar supap sapı, supap yuvası ve kılavuzu üzerinde toplanan birikintiler, bu kısımlarda oluşan deformasyon, kılavuzlarda yetersiz yağlama, aşırı veya düşük sıcaklık, birbiri ile uyumlu olmayan genleşme gibi sebeplerle eğilebilir, yuvalarında sıkışabilirler.

Supapta yanma: Çalışma şartlarının gereği, yanma sonunda oluşan yüksek sıcaklık egzoz supaplarının yanmasına sebebiyet verebilir. Herhangi bir nedenle supabın açık kalması, kılavuzların fazla aşınması, supap sapının yeterli yağlanmaması, ısının dağıtılmasını zorlaştırır; ayrıca yetersiz soğutma, erken ateşleme, fakir karışım da supaplar üzerindeki ısıyı arttırır. Bu ve benzer sebeplerle artan ısı supap yanmasına neden olur.

Supap kırılması: Supaplar üzerinde oluşan gerilmeler, fazla ısı, korozyon, standartların üzerindeki kılavuz boşluğu supap kapanma hızını artırır. Bu durum sonucunda oluşan deformasyon supapların çarpık oturmasına ve yükün belli alanlarda yoğunlaşmasına sebebiyet verir, neticesinde supaplarda eğilme ve kırılma oluşur.

Supap yüzeyinde aşınma: Supap oturma yüzeylerinde kaçak, erken ateşleme, aşırı motor hızı, yetersiz soğutma, kılavuzlarda ekstra boşluk, supapların darbeli çalışması gibi sebeplerle supap oturma yüzeyi bir çanak şeklinde oyulur.

Supapta aşınma: Aşırı supap boşluğu, supap, supap yuvası ve kılavuzlar üzerinde toplanan birikintiler, silindirlere giren hava ve yakıtın içindeki pislikler sürtünmeyi artırır ve supap başı oturma yüzeyi ile supap sapında aşınma oluşur.

Supap arızası gibi aracınızda meydana gelebilecek arızalar sizi yolunuzdan alıkoymasın. Tur Assist tarafından sizlere sunulan On Road yol yardım paketlerinin, yolculuk sırasında sizin ve sevdiklerinizin başına gelebilecek onlarca aksiliğe karşı tek telefonla çözüm ürettiğini hatırlatırız. On Road yol yardım paketlerini www.turassistleyasam.com sitemiz üzerinden kolayca satın alabilirsiniz.

Türkiye sınırları içerisinde nerede olursanız olun, yol yardım hizmetlerinden yararlanmak veya yalnızca bilgi almak için, 0850 202 47 99 no’lu telefon numaramızdan 7 gün 24 saat bizi arayabilirsiniz.

Oto Çekici

“Supap Nedir? Sık Karşılaşılan Supap Arızaları Nelerdir?” başlıklı yazımızdan Araç Arızası kategorisine geri dönebilir ya da Tur Assist tarafından desteklenen Yol Yardım Türkiye Bloguna geri dönebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tur Assist Yardım ve Servis LTD. Şti.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İndirim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; indirim süreçlerinin yürütülmesi, tarafınıza indirim tanımlanması ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

İndirim Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim, Soyisim
  • İletişim Bilgisi: E-Posta ve Cep Telefonu Numarası

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin 19 Mayıs Caddesi Dr. İsmet Öztürk Sokak Şişli Plaza Ofis Blokları E-Blok B2, 34360 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya tarafımıza daha önce sağlamış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden turassist@hs03.kep.tr veya kvkk@turassist.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası | Çerez Politikası | KVKK Başvuru Formu