Rotil Nedir? Sık Karşılaşılan Rotil Arızaları Nelerdir? | Tur Assist

  1. Arıza
  2. Rotil Nedir? Sık Karşılaşılan Rotil Arızaları Nelerdir? | Tur Assist
Rotil Nedir? Sık Karşılaşılan Rotil Arızaları Nelerdir? | Tur Assist

Rotil Nedir?

Araçlarda insan vücudundaki eklem görevini gören rotil, her koşulda aks bağlantılarını gerçekleştirmeye yarayan, her yöne dönebilen ve mafsal olarak kullanılan küre biçiminde bir parçadır. Bir başka deyişle, küresel bir mafsal olarak aks başını salıncaklara bağlar. Rotiller fonksiyonlarına göre ikiye ayrılır: Aks başının üst salıncağa bağlantısını yapan parçaya üst rotil, aks başının alt salıncağa bağlantısını yapan parçaya da alt rotil adı verilir.

Rotil Arızaları Nelerdir?

Rotillerin kontrolü için aracın lifte alınması gerekir. Levye ile yapılan kontrollerden önce tekerlekler sağa sola, ileri geri hareket ettirilir ve ne kadar boşluk olduğu tespit edilir. Boşluk öngörülenden fazla ise salıncak rotil bağlantılarının sıkılığı kontrol edilir. Boşluğu fazla olan rotiller sökülerek mengeneye bağlanır. Küresel mafsallı cıvata değişik yönlerde doğrusal ve dairesel olarak hareket ettirilerek herhangi bir zorlama, sıkışma, tutukluk, sürtünme vb. olup olmadığı incelenir. Söz konusu problemlerden herhangi biri ile karşılaşılırsa rotil değiştirilir.

Yol Yardım Paketleri

Bir sıkıntı görülmemesi halinde rotil geri takılır, eğer rotil fiber yataklı değilse takılmadan önce greslenir. Bunların dışında, yapılan kontroller neticesinde konik cıvata içerisindeki yağ eksilmiş ya da deforme olmuş ise rotil greslenir. Rotil içerisindeki yayın esnekliğinde bir problem görülürse yay yenisi ile değiştirilir. Toz lastiği yırtık ya da özelliğini kaybetmiş ise yine yenisi ile değiştirilir.

Rot başları veya rotillerinizde meydana gelen herhangi bir sorun sebebiyle aracınızla yolda kaldığınızda, Tur Assist tarafından sizlere sunulan On Road yol yardım paketlerinin, yolculuk sırasında sizin ve sevdiklerinizin başına gelebilecek onlarca aksiliğe karşı tek telefonla çözüm ürettiğini hatırlatırız. On Road yol yardım paketlerini www.turassistleyasam.com sitemiz üzerinden kolayca satın alabilirsiniz.

Türkiye sınırları içerisinde nerede olursanız olun, yol yardım hizmetlerinden yararlanmak veya yalnızca bilgi almak için, 0850 202 47 99 no’lu telefon numaramızdan 7 gün 24 saat bizi arayabilirsiniz.

Oto Çekici

“Rotil Nedir? Sık Karşılaşılan Rotil Arızaları Nelerdir?” başlıklı yazımızdan Araç Arızası kategorisine geri dönebilir ya da Tur Assist tarafından desteklenen Yol Yardım Türkiye Bloguna geri dönebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tur Assist Yardım ve Servis LTD. Şti.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İndirim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; indirim süreçlerinin yürütülmesi, tarafınıza indirim tanımlanması ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

İndirim Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim, Soyisim
  • İletişim Bilgisi: E-Posta ve Cep Telefonu Numarası

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin 19 Mayıs Caddesi Dr. İsmet Öztürk Sokak Şişli Plaza Ofis Blokları E-Blok B2, 34360 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya tarafımıza daha önce sağlamış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden turassist@hs03.kep.tr veya kvkk@turassist.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası | Çerez Politikası | KVKK Başvuru Formu