Elektrik Aksamının Periyodik Bakımı | Tur Assist

  1. Arıza
  2. Elektrik Aksamının Periyodik Bakımı | Tur Assist
Elektrik Aksamının Periyodik Bakımı | Tur Assist

Elektrik Aksamının Periyodik Bakımı Nasıl Yapılır?

Akü, uyarı-aydınlatma ve sinyal lambaları, alternatör, sigorta ve marş motoru gibi parçaları bulunan elektrik-elektronik sistemlerin periyodik bakımlarının işlem basamaklarını aşağıda sırası ile bulabilirsiniz.

Elektrik Aksamının Periyodik Bakımı

1. Akü kontrolleri: Akü, gözle kontrol edilerek yüzeyinde pislik, kutusunda çatlak ya da kutup başlarında oksitlenme olup olmadığı kontrol edilir. Akünün elektrolit seviyesi plakaların 1–1.5 cm üzerinde olmalı. Eleman toz kapakları üzerindeki delikler açık olmalıdır. Eğer gevşek bağlantı varsa sıkılmalı, yoğunluk ve kapasite kontrolü yapılmalı, yüzeyde kaçak olup olmadığı incelenmelidir. Akü kontrolünde son olarak vasıta üzeri yüklü bir şekilde muayene edilerek kutup ve kablo başları tel fırça ya da bir kablo başı temizleme aparatı ile temizlenmelidir.

2. Far ayarı: Araç düz bir zemine getirilerek araç ile far ayar cihazı uygun uzaklık ve yükseklikte ayarlanmalıdır. Düşeyde kısa farları ve yatayda kısa farları ayar cıvatası yardımıyla ayarlandıktan sonra, uzun hüzme ayarı yapılmalıdır.

3. Uyarı, aydınlatma ve sinyal lambalarının kontrolü: Uyarı, aydınlatma ve sinyal lambalarının kontrolü öncelikle dıştan gözle yapılmalıdır. Lambaların yanıp yanmadığı kontrol edildikten sonra ampul ya da LED kullanımı tespit edilmeli, eğer lambalar yanmıyorsa sigorta, flaşör ve rölelerin kablo tesisatı, duyları ve ampulleri kontrol edilmelidir. Ardından ampuller aynı güçteki yeni ampullerle değiştirilerek duy yuvalarının ve kablo soketlerinin oksitleri temizlenmelidir.

4. Cam suyu kontrolü: Cam suyu kabının bulunduğu yer tespit edilerek kabın su seviyesi kontrol edilmeli ve eğer eksikse tamamlanmalıdır. Eklenen su; temiz ve kireçsiz olmalı, eğer isteniyorsa suyun içerisine firmanın öngördüğü bir temizleyici eklenmelidir.

5. Alternatörün bakımı ve şarj kontrolü: Motorun çalıştığı esnada akü kutup başlarına voltmetre bağlanarak şarj voltajı ölçülmeli, alternatörün bağlantı ucu ve soketi çıkarılarak kayış germe cıvatası gevşetilmelidir. Alternatör kayışının durumu incelenerek motor bağlantı cıvataları ve alternatör sökülmelidir. Rulmanlar, kolektör halkaları, fırçalar, kablolar ile rotorun ve statorun elektrik kontrolü yapılmalıdır. Diyotların kontrolü de yapıldıktan sonra alternatör üzerinde şarj sisteminin şarj voltajı kontrolü yapılmalıdır.

6. Sigorta ve röle kontrolü: Sigorta kutusu kontrol edilerek varsa atmış sigorta aynı amperde bir sigorta ile değiştirilmelidir. Röle bağlantıları kontrol edilmelidir.

Yol Yardım Paketleri

7. Marş motorunun bakımı: Araç kataloglarına uygun bir şekilde gerekli emniyet ve güvenlik önlemleri alınarak oluşan arızanın marş motorundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı kontrol edilmelidir. Akü kutup başı bağlantıları incelenerek akü şarj durumuna bakılmalı, kontak anahtarı bağlantıları, marş motoru besleme kablolarının bağlantıları incelenmelidir. Marş motoru dikkatlice yerinden çıkarılarak marş sisteminin fiziki kontrolü yapılmalıdır. Ardından marş motorunun parçaları sökülmeli, endüvinin, ikaz sargılarının, negatif ve pozitif fırçaların, burçlar ve şimlerin, selonoidin kontrolleri yapılmalı, arızalı parçalar varsa yenileri ile değiştirilmelidir. Parçaların montajı yapılarak sökme işlem sırasının tam tersi uygulanarak marş motoru yerine takılmalıdır. Son olarak marş motoru boşta çalıştırılarak ve diagnos test cihazı ile kontrol edilmelidir.

8. Araçtaki kornaların kontrolü: Korna sesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı incelendikten sonra kornaların araç üzerinde bağlandığı yer tespit edilerek kablo hattı ve soketler kontrol edilmeli, ayarlı kornalarda ayar vidası yardımı ile korna sesi ayarlanmalı, eğer korna arızalı ise yenisi ile değiştirilmelidir.

9. Silecek kontrolü: Silecek lastikleri incelenmeli, eğer gerekli ise değiştirilmelidir. Su püskürme deliklerinin konumu ayarlanarak eğer yine gerekiyorsa silecek kolları komple değiştirilmelidir.

10. Göstergelerin kontrolü: Gözle yapılan gösterge saat ve ışık kontrollerinde eğer çalışmayan bir eleman varsa gösterge paneli komple sökülmeli ve gerekli parçanın onarımı yapılmalıdır. Elektrik devreleri, sigortalar, ampuller ve soketler incelenerek gevşeklik, pas ya da arıza olup olmadığı kontrol edilmelidir.

11. Kalorifer, klima ve polen filtresinin kontrolü: Teknik kataloğa uygun olarak klima sistemi soğutucu akışkan devresi elemanlarının ve kompresörün bakım ve onarımı yapılmalı, yine teknik kataloğa uygun olarak klima sistemine gaz doldurma ve boşaltma işlemleri uygulanmalıdır. Klima sisteminin genel elektrik, elektronik ve verim kontrolü yapılarak ısıtma ve havalandırma sisteminin bakım ve onarımı tamamlanmalı, polen filtresi kataloğa uygun olarak değiştirilmelidir.

12. Araçtaki hava yastıklarının kontrolü: Diagnos test cihazı ile hava yastıklarının kontrolleri yapılmalı, direksiyon simidi göbeğinin ve yolcu hava yastığının yüzeyinde herhangi bir çatlak ya da renk değişimi olup olmadığı gözle kontrol edilmelidir. Herhangi bir kopma ve çatlama ihtimaline karşın elektrik tesisatının kablo ve soketleri incelenmeli, korna düğmesinin değdiği yüzeyin, gösterge tablosu ve desteklerinin deformasyon kontrolleri yapılmalıdır.

On Road Pratik ve On Road Plus yol yardım paketleri, araç arızalarından benzin bitmesine, lastik sorunlarından anahtar kaybolmasına kadar oldukça geniş bir yelpazede aracınızı güvence altına alır ve gerekli durumlarda aracınızın servise çekilmesini sağlar. Hatta ani yaralanma ve hastalık durumunda en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla, sizi en yakın tıbbi merkeze götürerek koruma altına alır.

On Road yol yardım paketlerimizi www.turassistleyasam.com internet sitemiz üzerinden kolayca satın alabilirsiniz!

Türkiye sınırları içerisinde nerede olursanız olun, yol yardım hizmetleri veya yalnızca bilgi almak için, 7 gün 24 saat bizi 0850 202 47 80 numaralı telefondan arayabilirsiniz!

Oto Çekici

Araç Arızaları kategorimize geri dönebilir ya da Aktarma Organlarının Periyodik Bakımı hakkında da bilgi alabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tur Assist Yardım ve Servis LTD. Şti.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İndirim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; indirim süreçlerinin yürütülmesi, tarafınıza indirim tanımlanması ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

İndirim Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim, Soyisim
  • İletişim Bilgisi: E-Posta ve Cep Telefonu Numarası

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin 19 Mayıs Caddesi Dr. İsmet Öztürk Sokak Şişli Plaza Ofis Blokları E-Blok B2, 34360 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya tarafımıza daha önce sağlamış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden turassist@hs03.kep.tr veya kvkk@turassist.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası | Çerez Politikası | KVKK Başvuru Formu